Prejsť na obsah

Akumulácia

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém
ITMS: 26220220133

STU

Prístroje a laboratóriá

Základným prvkom výskumného projektu je vanádiová prietoková batéria s kapacitou 20 kWh v kontajnerovom prevedení. Batéria je napojená na solárny a veterný generátor, ktorý dodáva náhodne vyrobenú energiu a vďaka batériovému systému vyhladí dodávku podľa požiadavky prevádzkovateľa. Zariadenie bolo obstarané na kľúč, ale výskumný projekt sa zaoberal jeho efektívnou prevádzkou a začlenením do systému akumulácie energie s vyhodnotením hospodárnosti a návrhom riešení na zmenšenie investičnej a prevádzkovej náročnosti systému.

kontajner baterie

Kontajnerové vyhotovenie vanádiovej batérie umožňuje rýchlu inštaláciu a zároveň poskytuje ochranu pred vplyvmi prostredia.

 

baterie

Srdcom vanádiovej batérie je sústava membrán, cez ktoré preteká elektrolyt.

Sídlom výskumného pracoviska sú mobilné objekty (unimobunka č. 1) na parcele 25240/40 a mobilná jednotka VRB na parcele 25240/27 umiestnené v obci Kolárovo – Částa. Uvedené parcely sú zapísané na liste vlastníctva 12877, katastrálne územie Kolárovo.

 

l_spat_na_zaciatok