Prejsť na obsah

Akumulácia

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém
ITMS: 26220220133

STU

Publicita a informovanosť

Realizáciu projektu podporila Európska únia prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj nenávratným finančným príspevkom vo výške 1 996 228,17 eur.

 

informacna tabula

l_spat_na_zaciatok