Prejsť na obsah

Akumulácia

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém
ITMS: 26220220133

STU

Partneri projektu

hydrogen logo

Hlavný partner projektu:

Hydrogen Slovakia, s. r. o., Dunajské nábrežie 5, 945 05 Komárno

IČO: 36 841 196, DIČ: 2022472518

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 20764/N

stu logo

Akademický partner projektu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 00397687, DIČ: 2020845255

Zapísaná v zozname verejných vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

 

 

 

 

l_spat_na_zaciatok