Prejsť na obsah

Akumulácia

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém
ITMS: 26220220133

STU

Opis projektu

Tento projekt je zameraný na priemyselný výskum - kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a postupov pre dodávku spoľahlivej energie do elektrickej siete získanej kombináciou veterného a slnečného zdroja, ich akumuláciou rôznymi spôsobmi a následnou spätnou premenou v požadovanom čase. Týmto postupom pre dodávku el. energie by boli schopné aj domáce zdroje energie ako vietor a slnko dodať v požadovanom čase požadované množstvo energie a tým dodávať úplne vyrovnaný výkon, alebo kopírovať krivku dennej spotreby el. energie. Začiatok projektu: 01/2011Koniec projektu: 12/2014

Viac informácií

Ciele projektu

Strategickým cieľom projektu je Zvyšovanie miery spolupráce podniku a akademickej sféry pri aplikovanom výskume komplexného systému na akumulovanie a dodávku elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií

l_spat_na_zaciatok